Danh mục

Bài viết khổ rộng - Cổng trục dầm đơn

Cổng trục dầm đơn 5 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

Cổng trục dầm đơn 5 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

22/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Cùng đón đọc bài viết dưới đây để hiểu về cổng trục dầm đơn 1. Cổng trục dầm đơn có có đặc điểm là: - Dùng một dầm chính để làm đường chạy cho palang điện(tời điện), palang này giúp nâng hạ & di chuyển vật nâng theo phương của dầm chính. - Dầm c...

Giỏ hàng