Danh mục

Cầu trục gầu ngoạm

Cầu trục gầu ngoạm là hệ thống kết cấu dầm chính là cầu trục dầm đôi, sử dụng palang (xe con) dầm đôi có gắn thiết bị là gầu ngoạm hoặc gầu nhóp phía dưới hệ thống xe con để “ngoạm” vật liệu.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng