Danh mục

Bán cổng trục dầm đơn 5 Tấn

Bán cổng trục dầm đơn là gì?

 Bán cổng trục dầm đơn là cải tiến của cổng trục dầm đơn với một đường ray chạy trên cao và một đường ray chạy dưới mặt đất

 Bán cổng trục là một trong nhiều thiết bị nâng hạ trọn bộ với thiết kế đặc biệt để phù hợp với mặt bằng thực tế và nhu cầu sử dụng thực tế.

 

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng