Danh mục

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Cam kết của Chúng Tôi

- Công ty Cầu Trục Đại Việt cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và cam kết giữ thông tin của bạn an toàn và bảo mật.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

- Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho bạn. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, tương tác với bạn qua các chiến lược tiếp thị, và xác định và giải quyết vấn đề kỹ thuật hoặc hỗ trợ khách hàng.

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích mà bạn đã đồng ý, hoặc cho các mục đích pháp lý như quy định bởi pháp luật. Chúng tôi cam kết không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ hoặc nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

- Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trên hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc giải quyết tranh chấp.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

- Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiếp cận bởi những nhân viên được ủy quyền của chúng tôi, những đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có nhu cầu để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cam kết giữ thông tin của bạn an toàn và bảo mật.

6. Bảo Mật Thông Tin

- Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật công nghệ và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ. Mọi thông tin thanh toán chỉ được truy cập bởi những người được ủy quyền.

7. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

- Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc muốn yêu cầu xóa thông tin của mình khỏi hệ thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp ở trên.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

- Công ty Cổ phần Cầu Trục Đại Việt

- Địa chỉ: Số 18 - Ngõ Nhân Hòa - Đường Hải Bối - Xã Hải Bối  - Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội. 

- Email: daivietcrane@gmail.com

- Điện thoại: 0842  923 388

Giỏ hàng