Danh mục

Chính sách hoàn trả

Thiết bị được bảo hành 12 tháng kế từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao hàng hóa. Trong thời gian bảo hành. Nếu khách hàng bên mua phát hiện hư hỏng hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật. Bên bán sẽ tiến hành hỗ trợ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Thời hạn hoàn trả: Trong vòng 24h Bên bán sẽ tiến hành kiểm tra và xử lí. Sau đó Bên mua sẽ tiến hành gửi hàng cho bê bán

Phương thức trả hàng: Gửi chuyển phát nhanh hoặc bên Bán sẽ tiến hành đến lấy hàng

Cách thức lấy lại tiền: Bên Bán sẽ tiến hành đổi mới với những sản phẩm lỗi do hãng sản xuất.

Chi phí hoàn trả: Đối với những sản phẩm lỗi do từ hãng sản xuất bên Bán sẽ thanh toán tiền vận chuyển hàng hóa. Đối với những sản phẩm hỏng do sai cách vận hành. Bên mua sẽ phải thanh toán tiền vận chuyển

Giỏ hàng