Danh mục

Chính sách bảo hành

HẠNG MỤC Thời gian bảo hành Tính từ ngày Chính sách
1. Thi công - Lắp đặt cầu trục, cổng trục 12 Tháng Kiểm định - Thử tải Bảo dưỡng 3 tháng/ 1 lần/ 1 năm
2. Sửa chữa, thay thế phụ kiện cho palang 3 - 6 tháng Bàn giao Theo hãng sản xuất
3. Thiết bị nâng, palang cáp, palang xích điện 12 Tháng Bàn giao
4. Động cơ - Hộp số 12 Tháng Bàn giao
5. Rulo/ Tang cuốn cáp 12 Tháng Bàn giao
6. Máy nâng trục vít, tời nâng 12 Tháng Bàn giao

Giỏ hàng