Danh mục

Chính sách thanh toán

- Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng: 

+ Khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán này để chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của họ đến tài khoản ngân hàng của chúng tôi.

+ Thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được cung cấp sau khi đặt hàng và sẽ được gửi kèm theo thông tin hướng dẫn chi tiết.

Thanh toán khi nhận hàng:

+ Khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán này và thanh toán tiền mặt khi nhận hàng tại địa chỉ được chỉ định.

Giỏ hàng