Danh mục

Thông tin tài khoản ngân hàng

Đơn vị thụ hưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT
Số tài khoản Mở tại Chi nhánh
1701 8070 0000 057

Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam(Eximbank)

Long Biên - Hà Nội

Giỏ hàng