Danh mục

Chính sách kiểm hàng

Hạng mục Chính sách kiểm hàng
Gửi hàng chuyển phát nhanh Khách hàng nhận hàng, kiểm tra thông tin hàng hóa, Model, thông số đúng với Báo giá bên Bán trước khi thanh toán .Nếu thông tin, thông số không đúng với theo Báo giá, Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và không mất bất kì khoản phí nào.
Kiểm hàng tại kho bên Bán Khách hàng kiểm tra, nghiệm hàng hóa tại kho bên Bán. Nếu hàng hóa không đúng với theo như yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng

 

Giỏ hàng