Danh mục

Cổng trục dầm đơn

 Cổng trục là một hệ nâng di chuyển trên ray được đặt sát mặt đất thay vì chạy trên dầm đỡ như cầu trục.

 Cổng trục dầm đơn hay cổng trục một dầm được tổ hợp giữa kết cấu khung(dầm chính, chân đỡ, dầm biên), thiết bị nâng(palang), đường chạy(ray) & các thiết bị phụ trợ(hệ thống điện điều khiển, rulo cuốn cáp) để tạo ra một cơ cấu di chuyển các vật thể.

 Cấu tạo khung đa dạng từ dầm hộp, dầm ống hay thép hình.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng