Danh mục

Bài viết khổ rộng - Xe con cầu trục

Xe con cầu trục 60/5 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

Xe con cầu trục 60/5 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

19/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Xe con cầu trục là gì? 1. Xe con cầu trục là thiết bị nâng dùng trên cầu trục hay cổng trục dầm đôi & được chế tạo cho môi trường làm việc đặc thù. 2. Với thiết kế dạng rời & được tổ hợp lại trên kh...

Giỏ hàng