Danh mục

Bài viết khổ rộng - Rulo cuốn cáp điện Koreel - Dòng ECCV

Rulo cuốn cáp điện Koreel - Dòng ECCV - Ứng dụng cho mâm từ, gầu ngoạm

Rulo cuốn cáp điện Koreel - Dòng ECCV - Ứng dụng cho mâm từ, gầu ngoạm

04/11/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tìm hiểu về rulo cuốn cáp điện 1. Rulo cuốn cáp điện hay tang cuốn cáp là một thiết bị cấp nguồn, tín hiệu & duy trì trong suốt hành trình đường chạy cho các hệ di chuyển hoặc nâng hạ. 2. Rulo cuốn cáp điện ...

Giỏ hàng