Danh mục

Bài viết khổ rộng - Cổng trục chân dê

Cổng trục chân dê 10 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

Cổng trục chân dê 10 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

25/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Cổng trục chân dê là gì? Hình ảnh: Cổng trục chân dê - Tại nhà máy thủy điện. 1. Cổng trục chân dê hay cẩu chân dê: - Là thiết bị chuyên dùng để nâng hạ cửa van, cửa phai được đặt tại đỉnh ...

Giỏ hàng