Danh mục

Bài viết khổ rộng - Cầu trục treo

Cầu trục treo 2 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

Cầu trục treo 2 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

17/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tìm hiểu về cầu trục treo 1. Cầu trục treo là một thiết bị: - Dùng để nâng/hạ & di chuyển vật tư hay hàng hóa có kích thước, khối lượng lớn trong môi trường nhỏ hẹp. - Nhằm đáp ứng ...

Giỏ hàng