Danh mục

Bài viết khổ rộng - Cầu trục gầu ngoạm

Cầu trục gầu ngoạm 5 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

Cầu trục gầu ngoạm 5 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

20/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Cầu trục gầu ngoạm là gì?    - Cầu trục gầu ngoạm, là một thiết bị được phát triển dựa trên kết cấu khung dầm của cầu trục kết hợp với cơ cấu gầu ngoạm để đưa vào phục vụ trong môi trường đặc thù, đó là các nhà máy sản xuất nông sản, khoáng sản hay vật liệu xây dựng.    - ...

Giỏ hàng