Danh mục

Bài viết khổ rộng - Bán cổng trục dầm đôi

Bán cổng trục dầm đôi 10 tấn - Chế tạo tại Đông Anh, Hà Nội

Bán cổng trục dầm đôi 10 tấn - Chế tạo tại Đông Anh, Hà Nội

22/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Bán cổng trục là gì? 1. V ề hình dáng bán cổng trục giống như một chiếc cổng bao gồm: một dầm chính, một chân cổng, một dầm biên chạy trên cao, sử dụng Palang cáp điện hoặc Palang x...

Giỏ hàng