Danh mục

Bài viết khổ rộng - Xe goòng

Xe goòng - Chở thành phẩm 30 Tấn

Xe goòng - Chở thành phẩm 30 Tấn

08/10/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tìm hiểu về xe goòng: 1. Xe goòng là loại xe vận chuyển được sử dụng rộng rãi trong đời sống, nhất là trong các công trường, nhà máy sản xuất, gia công sắt thép, gạch, ngói, nhà máy đường goòng toa tàu hoả...

Giỏ hàng