Danh mục

Bài viết khổ rộng - Tời kéo đồng bộ

Tời kéo đồng bộ 10 Tấn - HyCrane, China

Tời kéo đồng bộ 10 Tấn - HyCrane, China

07/10/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tìm hiểu về tời kéo đồng bộ 1. Tời kéo đồng bộ là một thiết bị nâng hạ. Dùng để nâng hạ, di chuyển vật nặng cụ thể là những hàng hóa, vật liệu có trọng lượng lớn. 2. Tời kéo đồng bộ thường có tang qu...
Tời kéo đồng bộ 1 Tấn - HyCrane, China

Tời kéo đồng bộ 1 Tấn - HyCrane, China

Tìm hiểu về tời kéo đồng bộ 1. Tời...

Thứ Năm, 07 tháng 10, 2021

Giỏ hàng