Danh mục

Bài viết khổ rộng - Tay bấm điều khiển cầu trục

Tay bấm điều khiển từ xa Juuko - Taiwan

Tay bấm điều khiển từ xa Juuko - Taiwan

28/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tay bấm điều khiển cầu trục 1. Ngày nay, khi lắp đặt cầu trục, cổng trục người ta phải sử dụng thiết bị nâng là palang hoặc xe con. Để điều khiển cổng trục, cầu trục di chuyển hay thiết bị nâng di chuyển lên xuống, sa...

Giỏ hàng