Danh mục

Bài viết khổ rộng - Hộp giảm tốc TaiLong

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp ZD - Tailong

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp ZD - Tailong

06/10/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tìm hiểu về hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp ZD - Tailong                 1. Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp ZD là dòng hộp số giảm tốc chuyên dùng cho cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay.      2. Hộp giảm tốc bánh r...

Giỏ hàng