Danh mục

Bài viết khổ rộng - Động cơ điện 3 pha, Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZB, 37 - 132kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZB, 37 - 132kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

05/10/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc                                                       1. Động cơ liền hộp giảm tốc hay còn gọi là động cơ giảm...
Động cơ điện 3 pha YZR, 6.0 - 60kw, 750 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZR, 6.0 - 60kw, 750 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc                     ...

Monday, 04 October, 2021

Động cơ điện 3 pha YZR, 26 - 140kw, 600 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZR, 26 - 140kw, 600 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc                     ...

Monday, 04 October, 2021

Động cơ điện 3 pha YZR, 37 - 200kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZR, 37 - 200kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc                     ...

Monday, 04 October, 2021

Giỏ hàng