Danh mục

Bài viết khổ rộng - Động cơ điện 3 pha, Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZB, 37 - 132kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZB, 37 - 132kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

05/10/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc 1. Động cơ liền hộp giảm tốc hay còn gọi là động cơ giảm tốc hoặc động cơ liền hộp . 2. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có 2 loại động cơ liền hộp sử dụng điện thế khác nhau là ...
Động cơ điện 3 pha YZR, 6.0 - 60kw, 750 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZR, 6.0 - 60kw, 750 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc 1. Động cơ liề...

Thứ Hai, 04 tháng 10, 2021

Động cơ điện 3 pha YZR, 26 - 140kw, 600 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZR, 26 - 140kw, 600 r/min, S4-S5 40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc 1. Động cơ liề...

Thứ Hai, 04 tháng 10, 2021

Động cơ điện 3 pha YZR, 37 - 200kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZR, 37 - 200kw, 600 r/min, S3-40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc 1. Động cơ liề...

Thứ Hai, 04 tháng 10, 2021

Giỏ hàng