Danh mục

Bài viết khổ rộng - Cầu trục quay áp tường

Cầu trục quay áp tường 3 Tấn - Chế tạo & lắp đặt tại Đông Anh, Hà Nội

Cầu trục quay áp tường 3 Tấn - Chế tạo & lắp đặt tại Đông Anh, Hà Nội

21/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tìm hiểu về cầu trục quay áp tường 1. Cầu trục quay áp tường hay còn gọi là cầu trục cánh tay treo tường. - Loại cầu trục này có cấu tạo gồm một hệ dầm đỡ palang chạy điện hoặc tời nâng hoặc có thể kéo tay...

Giỏ hàng