Danh mục

Bài viết khổ rộng - Cầu trục dầm đôi

Cầu trục dầm đôi 30 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

Cầu trục dầm đôi 30 Tấn tại Đông Anh, Hà Nội

16/09/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Cầu trục dầm đôi là gì? 1. Cầu trục dầm đôi , là một thiết bị dùng để nâng/hạ & di chuyển vật tư hay chi tiết máy có kích thước, khối lượng lớn mà cầu trục dầm đơn không đảm nhận được. Nhằm thúc đẩy tối...

Giỏ hàng