Danh mục

Bài viết khổ rộng - Cần trục xoay áp tường

Cần trục xoay áp tường 3 Tấn

Cần trục xoay áp tường 3 Tấn

26/11/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Tìm hiểu về cần trục xoay áp tường 1. Cần trục xoay áp tường: - Loại cầu trục này có cấu tạo gồm một hệ dầm đỡ palang chạy điện hoặc tời nâng hoặc có thể kéo tay bắt trên trục xoay và được lắp c...

Giỏ hàng