Danh mục

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người tiêu dùng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ, cải thiện trải nghiệm mua sắm, và duy trì liên lạc với khách hàng.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Thông tin cá nhân được sử dụng nội bộ và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài mục đích đã nêu trên hoặc nếu có sự đồng ý của người tiêu dùng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi không còn cần thiết cho mục đích đã nêu hoặc cho đến khi người tiêu dùng yêu cầu xoá thông tin.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • Chỉ nhân viên có nhu cầu cụ thể trong việc xử lý đơn hàng, dịch vụ khách hàng, và quản lý hệ thống mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Đơn vị thu thập và quản lý thông tin là [Tên Công ty]. Để liên hệ hoặc hỏi về hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân, vui lòng sử dụng thông tin dưới đây:
  • Địa chỉ: [Địa chỉ Công ty]
  • Email: [Email Liên hệ]
  • Số điện thoại: [Số điện thoại Liên hệ]

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

 • Người tiêu dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên hệ thống thương mại điện tử của chúng tôi và sử dụng các tính năng chỉnh sửa thông tin tài khoản.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và sử dụng nó một cách có trách nhiệm và an toàn.

Giỏ hàng