Danh mục

Tất cả tin tức

Máy nâng trục vít chạy điện 30 Tấn

Máy nâng trục vít chạy điện 30 Tấn

24/11/2021 - CẦU TRỤC ĐẠI VIỆT

Cùng chúng tôi tìm hiểu về máy nâng trục vít                                          1. Máy nâng trục vít hay Máy đóng mở kiểu vít me là một thiết bị cơ khí thủy ...
Tời kéo đồng bộ 1 Tấn - HyCrane, China

Tời kéo đồng bộ 1 Tấn - HyCrane, China

Tìm hiểu về tời kéo đồng bộ                         ...

Thursday, 07 October, 2021

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp ZD - Tailong

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp ZD - Tailong

Tìm hiểu về hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp ZD - Tailong               ...

Wednesday, 06 October, 2021

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp ZSC(A) - Tailong

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp ZSC(A) - Tailong

Tìm hiểu về hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp ZSC - Tailong             ...

Wednesday, 06 October, 2021

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp ZSC(L) - Tailong

Hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp ZSC(L) - Tailong

Tìm hiểu về hộp giảm tốc bánh răng trụ 3 cấp ZSC - Tailong             ...

Wednesday, 06 October, 2021

Động cơ điện 3 pha YZB, 7.5 - 160kw, 750 r/min, S3-40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZB, 7.5 - 160kw, 750 r/min, S3-40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc                     ...

Tuesday, 05 October, 2021

Động cơ điện 3 pha YZB, 1.5 - 200kw, 1000 r/min, S3-40% - Wuxi

Động cơ điện 3 pha YZB, 1.5 - 200kw, 1000 r/min, S3-40% - Wuxi

Đôi nét về động cơ liền hộp giảm tốc                     ...

Tuesday, 05 October, 2021

Giỏ hàng